Of ik bij een drie uur durend debat over de toekomst van nationale parken kon zijn en daar een persbericht over wilde schrijven. Dat zijn pas leuke opdrachten!
Vier verschillende sprekers, een aantal peilingen en heel wat uiteenlopende reacties uit de zaal. Hoe vat je de kern van zo’n middag samen in een persbericht van een A4-tje? Wat is het belangrijkste nieuws dat mijn opdrachtgever Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD) aan de media wil vertellen? Dat vind ik mooie puzzels om te maken. Zeker voor zulke interessante en belangwekkende thema’s als biodiversiteit, gezondheid en klimaat – want daar gaat een nationaal park over, in de visie van NPHD (zie ook mijn interview met Wim Drossaert, voorzitter van NPHD).

Stel relatie mens en natuur centraal in nationaal park 

Het mensinclusieve Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD) past nog niet in het nieuwe beleidskader nationale parken van het Ministerie van LNV. Dat werd duidelijk tijdens het debat over een nieuwe benadering van nationale parken, op 13 februari in Naturalis georganiseerd door VVM Netwerk van milieuprofessionals. Terwijl de relatie tussen mens en natuur centraal staat binnen de ruime contouren van NPHD, trekt LNV de grenzen van een park dichter om de natuur heen. “Natuur laat zich niet begrenzen en menselijke invloed ook niet”, aldus Georgette Leltz, directeur van NPHD. 

Nationaal Park 3.0

Spreker Andre van der Zande tijdens het debat over nationale parken
Spreker André van der Zande (Rli) tijdens het debat over nationale parken

Het debat over een Nationaal Park 3.0 spitste zich toe op de vraag waar de grens voor natuurbescherming te trekken is. NPHD gaat ervan uit dat de mens onderdeel is van de natuur, lichtte directeur Leltz toe. Eind 2020 vroeg de organisatie de status van nationaal park aan. Het gebied omvat de brede kuststrook van Hoek van Holland tot Hillegom, met daarin meer dan 140 km2 waardevolle natuur (NNN en Natura 2000), maar ook de meer landinwaarts gelegen dorpen, bollenvelden en landgoederen. Inwoners, ondernemers en recreanten worden zo actief betrokken bij de doelstelling om de natuur te beschermen. 

Franc van der Steen, MT-lid van het Ministerie van LNV, onderschreef de doelstelling om de mens met de natuur te verbinden. Het nieuwe beleidsprogramma nationale parken van LNV wil natuurinclusief denken en doen bevorderen, stelde hij. LNV stelt daarbij als voorwaarde dat minstens de helft van het gebied is beschermd met als hoofddoel natuur. De natuur blijft dus de basis in een park, met ruimte om menselijke activiteit te ontplooien. “Zo kunnen we de kwaliteit en de status van het label Nationaal Park borgen”, aldus Van der Steen. 

NPHD past niet binnen deze richtlijnen, omdat het de contour om het NNN- en Natura 2000-gebied veel ruimer trekt dan 50%. “Laten we het mogelijk maken dat we de status van nationaal park kunnen krijgen voor het hele gebied”, was de oproep van Leltz.

Lees hier het hele persbericht.